יום ראשון, 21 באפריל 2019

הספורט היהודי בגרמניה הנאצית בראי העיתונות היהודית הגרמנית


ספרי יד ושם

 

לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה 2019
סדרת העיתונות היהודית בגרמניה הנאצית: מקורות ומחקר |
עורך הסדרה: גיא מירון
הספורט היהודי בגרמניה הנאצית בראי העיתונות היהודית הגרמנית | מאת: דניאל פרנקל
כרך מס' 3 – 144 עמ', 56 ₪
הבית היהודי בגרמניה הנאצית בראי העיתונות היהודית הגרמנית 1933-1938 |
מאת: דורון נידרלנד  כרך מס' 7 – 128 עמ', 56 ₪

העיתונות היהודית בגרמניה בתקופה הנאצית היא מקור ייחודי לתולדות היהודים בתקופה. דחיקתם של היהודים מחיי הציבור מחד וההיתר שנתנו השלטונות להמשך הוצאתה לאור של עיתונות יהודית של הזרמים הפוליטיים והתרבותיים השונים ביהדות גרמניה מאידך הביאו לפריחתה בשנים 1938-1933.
העיתונות היהודית שינתה את אופייה, תפוצתה עלתה באופן דרמטי, היא החלה לפנות לקהלים מגוונים יותר (ילדים ונוער, נשים) ולהוציא לאור מגוון רחב של מוספים. נוסף על התכנים המרתקים של המאמרים שפורסמו בה, ניתן למצוא בעיתונות היהודית הגרמנית שהתפרסמה בשנים אלו גם איקונוגרפיה מעוררת עניין – קריקטורות, תמונות, פרסומות ואיורים בתחומים שונים.
מ"עיתונות משלימה" – מקור מידע והתייחסות משני עבור ציבור שעיקר חיי התקשורת והתרבות שלו התנהלו בזירות אחרות – הפכה העיתונות היהודית בגרמניה ל"מרחב הציבורי" המובהק ביותר של היהודים בשעתם הקשה והיוותה תשתית מרכזית לעיצוב חייהם הקהילתיים והפוליטיים.
משלהי 1938, לאחר סגירת כל העיתונים היהודיים, ועד ראשית קיץ 1943 הופיע כתב העת האחרון של יהדות גרמניה לפני השואה – ביטאון החדשות היהודי Jüdisches Nachrichtenblatt.
הנגשתם של מקורות שהופיעו בעיתונות היהודית בגרמניה הנאצית בשנים 1933–1943 והארתן של סוגיות הנוגעות לתחומי פעילותה השונים פותחות לקורא העברי צוהר להתבוננות בלתי אמצעית בעולמם המורכב של יהודי גרמניה תחת המשטר הנאצי.
סדרת העיתונות היהודית בגרמניה הנאצית חושפת בפני הקורא העברי מחקרים המנתחים היבטים שונים המשתקפים בעיתונות זו, בליווי המקורות הרלוונטיים. בכך משלבת הסדרה בין מחקר ותיעוד.

בסדרה ראו אור עד כה שבעה כרכים (להלן נרחיב על הכרך השלישי ועל הכרך השביעי):
שנת 1933 כקו פרשת המים? אופייה ותפקידה של העיתונות היהודית הגרמנית לפני עליית
 הנאצים לשלטון ואחריה (מיכאל נאגל)
ביטאון החדשות היהודי – נושא דגל ההגירה היהודית מגרמניה 1941-1938 (רבקה אלקין)
הספורט היהודי בגרמניה הנאצית בראי העיתונות היהודית הגרמנית (דניאל פרנקל)
הפרקטיקה הדתית של יהודי גרמניה בימי השלטון הנאצי (1933-1938) והשתקפותה בעיתונות היהודית הגרמנית (יעקב בורוט)
העיתונות לילדים ולבני נוער יהודים בגרמניה בשנים 1938-1933: אזהרה או הרגעה? (חנה לבנת)
נדפס תחת מכבש הלחצים: פרסומות של עסקים יהודיים בעיתונות בגרמניה הנאצית בשנים
1942-1933 (כריסטוף קרויצמילר)
הבית היהודי בגרמניה הנאצית בראי העיתונות היהודית הגרמנית 1938-1933 (דורון נידרלנד)

פרופ' גיא מירון, היסטוריון, חבר סגל המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה וראש המרכז לחקר יהודי גרמניה בתקופת השואה במכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם. כיום עוסק במחקר על חווית המרחב והזמן של יהודי גרמניה תחת המשטר הנאצי. מחקריו עוסקים בתולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה במאה ה-20, בהיסטוריה של יהודי הונגריה ובהיסטוריוגרפיה יהודית. בין ספריו: מ'שם' ל'כאן' בגוף ראשון: זיכרונותיהם של יוצאי גרמניה בישראל (מאגנס 2004), בסתיו ימי האמנציפציה: זיכרון היסטורי ודימויי עבר תחת איום הפשיזם – גרמניה, צרפת, הונגריה (מרכז זלמן שזר 2011), שראה אור בעברית ובאנגלית.

לפרטים נוספים:
https://www.openu.ac.il/personal_sites/guy-miron/index-heb.html

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה